Fabryka Łożysk Tocznych znalazła się w gronie laureatów III edycji Programu Promocji Firm "Excellence w Biznesie" i otrzymała Wyróżnienie w kategorii: Eksporter i promotor regionu za granicą.

Program ma na celu identyfikację i promocję firm z Lubelszczyzny, które odnoszą sukces gospodarczy, podnoszą poziom innowacyjności oraz jakości swoich produktów i usług, a tym samym przyczyniają się do rozwoju Polski Wschodniej.