Dobór odpowiedniego materiału, z którego będą wykonane łożyska ma znaczny wpływ na:

  • trwałość łożysk w warunkach eksploatacyjnych,
  • możliwość przenoszenia obciążeń przy wymaganej prędkości obrotowej,
  • stan powierzchni roboczych po długotrwałym okresie pracy.


Stosowany materiał na elementy łożysk powinien posiadać dużą wytrzymałość na zmęczenie oraz charakteryzować się odpornością na zużycie.

Pierścienie i części toczne łożysk są wykonywane ze specjalnej stali chromowej 100Cr6 lub 100CrMnSi8-4-6.
Stal 100Cr6 stosowana jest na elementy łożysk o mniejszych przekrojach natomiast stal 100CrMnSi8-4-6 o większej zawartości manganu odznaczająca się lepszą hartownością stosowana jest na elementy łożysk o większych przekrojach.
Dla specjalnych zastosowań, gdzie wymagana jest duża niezawodność pracy łożysk, pierścienie i części toczne wykonuje się stali pochodzącej z wytopu próżniowego lub elektrożużlowego.
Pierścienie i części toczne są poddawane specjalnej obróbce cieplnej, zapewniającej uzyskanie twardości w granicach 59 – 65 HRC oraz zapewniającej stabilizację wymiarów w granicach do 150°C. Na specjalne zamówienie łożyska mogą być stabilizowane do pracy w wyższych temperaturach.

Koszyki w łożyskach ogólnego przeznaczenia małych i średnich wymiarów produkowanych w dużych seriach najczęściej wykonuje się z blachy lub taśmy stalowej nieutwardzonej lub mosiężnej. Szerokie zastosowanie znajdują coraz częściej koszyki wykonywane z tworzyw termoplastycznych.
W łożyskach większych wymiarów oraz w łożyskach pracujących w specjalnych warunkach często stosuje się koszyki masywne mosiężne. Przy dużych prędkościach obrotowych stosuje się zwykle koszyki masywne lekkie ze stopów aluminium lub z tworzyw sztucznych (poliamid, tekstolit itp.).