Podział łożysk tocznych

Łożyska toczne, dzięki zapewnieniu minimalnego tarcia między obracającymi się względem siebie częściami mechanizmów, znalazły zastosowanie praktyczne we wszystkich gałęziach przemysłu. Różnorodność konstrukcji węzłów i warunków pracy oraz związanych z tym wymagań stawianych przed łożyskami tocznymi sprawiła, że powstało wiele zróżnicowanych konstrukcji łożysk tocznych. Łożyska toczne dzieli się na dwie zasadnicze grupy:

  • łożyska poprzeczne,
  • łożyska wzdłużne.

Podział ten wynika z kierunku, w jakim łożysko ma zdolność przejmowania obciążeń. W rzeczywistości znaczna liczba łożysk może przenosić oba rodzaje obciążeń, dlatego podział łożysk na poprzeczne i wzdłużne jest dokonany w zależności od teoretycznego kąta działania łożyska α, a mianowicie:

0° ≤ α ≤ 45°– łożyska poprzeczne,
45° < α ≤ 90°– łożyska wzdłużne.

 

Oznaczenia łożysk tocznych

Każde łożysko jest oznaczone symbolem literowo-cyfrowym, w którym są zawarte cechy konstrukcyjne, wielkość oraz cechy specjalnych wykonań, np. rodzaj koszyka, klasa dokładności wykonania, wielkości luzów itp. Ogólnie rozróżnia się trzy grupy znaków w oznaczeniu łożyska:

  • grupa znaków przed numerem podstawowym,
  • numer podstawowy,
  • grupa znaków za numerem podstawowym.

Poniżej omówiono najczęściej występujące znaki.

 

Znaki umieszczone przed numerem podstawowym

 

Znaki numeru podstawowego

Znaki umieszczone za numerem podstawowym

Rozróżnia się następujące grupy oznaczeń uzupełniających umieszczonych po numerze łożyska: