W większości przypadków o trwałości i niezawodności pracy łożysk decydują zastosowane w węźle łożyskowym uszczelnienia. Podstawowym zadaniem uszczelnień jest ochrona łożysk przed przenikaniem do nich wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i wilgoci, jak też zabezpieczenie łożysk przed ubytkiem z nich środka smarnego. Ponadto uszczelnienia w wielu rozwiązaniach konstrukcyjnych urządzeń chronią przed przenikaniem smaru do różnych mechanizmów, gdzie obecność smaru jest szkodliwa, jak to ma miejsce w przypadku silników elektrycznych.

Przy wyborze optymalnego rodzaju uszczelnienia dla konkretnego przypadku łożyskowania należy rozpatrywać bardzo wiele czynników, a najważniejsze z nich to:

 • rodzaj smarowania (olej lub smar plastyczny),
 • prędkość obwodowa miejsca uszczelnienia,
 • konstrukcja łożyskowania (współosiowość,
 • przestrzeń na uszczelnienie),
 • warunki eksploatacyjne urządzenia.

 

Podział uszczelek

Ze względu na ilość warg uszczelniających rozróżniamy uszczelki:

 • jednowargowe,
 • dwuwargowe,
 • wielowargowe.

W zależności od rodzaju nośnika rozróżniamy uszczelki:

 • z nośnikiem o przekroju w kształcie litery „J” z materiału DC04,
 • z nośnikiem płaskim ze stali sprężynowej,
 • z nośnikiem o złożonym kształcie z materiału DC04.

W zależności od sposobu mocowania w pierścieniu rozróżniamy dwa rodzaje:

 • mocowane w pierścieniu zewnętrznym (wykonanie podstawowe)
 • mocowane na pierścieniu wewnętrznym (wykonanie sporadyczne)

W zależności od tego, czy uszczelka w miejscu uszczelnienia styka się z pierścieniem czy też nie, rozróżniamy:

 • uszczelki stykowe,
 • uszczelki bezstykowe.

 

Wymagania ogólne

Uszczelki są przeznaczone do pracy w niskich i wysokich temperaturach, w warunkach ściskania połączonego ze ścieraniem oraz wymagających odporności na oleje mineralne, smary ruchowe, mgły wodne i środki konserwujące.
Wymagane zakresy temperatur pracy mieszanek na bazie różnych kauczuków stosowanych do produkcji uszczelek łożyskowych dla FŁT Kraśnik SA, ich oznaczenie i podstawowe własności podano w poniższej tabeli.