Informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 12 maja 2017 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, FŁT-Kraśnik S.A. zakończyła w dniu 27 maja 2017 r. konsultacje Karty Aktualizacji 1/2017.

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD.
Projekt Karty Aktualizacji IRiESD nr 1/2017 został przedłożony Zarządowi FŁT-Kraśnik S.A. celem podjęcia uchwały o zatwierdzeniu.