Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą nr Z/VIII/46/2017 z dnia 29 maja 2017 r. zatwierdził zmiany IRiESD przedstawione w Karcie Aktualizacji 1/2017. Zmiany IRiESD przedstawione w Karcie Aktualizacji 1/2017 obowiązują od 29 maja 2017 r.