Informujemy, że zamierzamy przystąpić do wykonania prac związanych z remontem budynku wagi w FŁT-Kraśnik S.A.