Informujemy, że posiadamy do odbioru odpady ropopochodne, olej odpadowy eksploatacyjny z obrabiarek i prowadzonej działalności produkcyjnej.