Przedstawiciele FŁT-Kraśnik S.A. dniach 16-18 kwietnia 2018 roku promowali naszą firmę i jej produkty na X Jubileuszowym Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie.
Na stoisku fabryki, które wzbudzało duże zainteresowanie zwiedzających gościem był między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski.